1. Albatrossaffären

  Albatrossaffären, en händelse under första världskriget då det tyska minfartyget Albatross råkade i strid med ryska kryssare öster om Gotland.
 2. skeppshandeln

  skeppshandeln, benämning på frågan om försäljningen av två äldre svenska örlogsfartyg till Colombia och tre nyare till Mexiko 1825 samt den politiska strid som detta gav upphov till.

 3. tennis

  tennis, racketsport som spelas såväl utom- som inomhus på en rektangulär bana av en spelare på varje sida av nätet (herr- respektive damsingel) eller med två (herr- respektive damdubbel samt mixed dubbel).
 4. vindflöjel

  vindflöjel, flöjel, vindfana, väderflöjel, instrument som visar vindriktningen.

 5. oskadlig genomfart

  oskadlig genomfart, inom folkrätten erkänd rättighet för främst örlogsfartyg och handelsfartyg att färdas genom en annan stats territorialhav.
 6. avmagnetisering

  avmagnetisering, åtgärder för att avlägsna icke önskvärd magnetisering hos föremål, t.ex. verktyg, magnetband eller fartyg.
 7. robotvapen

  robotvapen är ett slags vapen (sprängladdning) som leds mot målet under färden eller själv automatiskt styr mot målet.
 8. försvarsindustri

  försvarsindustri, i egentlig betydelse de delar av olika industribranscher som producerar förnödenheter för försvarets behov.
 9. automatkanon

  automatkanon, kanon som automatiskt förmår avlossa skott i snabb följd.
 10. kanonbåt

  kanonbåt, mindre örlogsfartyg med ett fåtal kanoner ombord, använt nära kusten och på floder (flodkanonbåt).