1. Nya Zeeland

  Nya Zeeland, stat i Oceanien.

 2. incidentavtal

  incidentavtal,, avtal mellan stater för undvikande av militära incidenter på och ovanför öppet hav.

 3. motortorpedbåt

  motortorpedbåt, mindre, motordrivet örlogsfartyg i storlek från några tiotal ton upp till ca 150 ton, bestyckat med torpeder, lätt kanon och/eller kulsprutor.
 4. Fredric Henric af Chapman

  af Chapman, Fredric Henric, född 9 september 1721, död 19 augusti 1808, skeppsbyggmästare, viceamiral, Sveriges förste fartygskonstruktör som gjorde skeppsbyggnad till vetenskap.
 5. prisrätt

  prisrätt, på folkrätten baserade rättsregler om uppbringning och beslagtagande i krig av utländska handelsfartyg och deras laster ( priser).
 6. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 7. flaggning

  flaggning, förande av flagga på flaggstång.
 8. Gästrikland

  Gästrikland, landskap i södra Norrland.

 9. Liberia

  Liberia, stat i Västafrika.

 10. flagga

  flagga, duk av symbolisk innebörd avsedd att hissas på en stång eller ombord på fartyg på en motsvarande anordning.