1. Kruppkoncernen

  Kruppkoncernen, tidigare en tysk industrikoncern, verksam huvudsakligen inom stål- och verkstadsindustrin.
 2. neutralitetsrätt

  neutralitetsrätt, den del av folkrätten som i krig reglerar neutrala och krigförande staters rättigheter och skyldigheter.
 3. nickel

  nickel, ferromagnetisk övergångsmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Ni.
 4. Hohenzollern

  Hohenzollern, tre tyska kejsarjakter med ordningsnumren I, II och III, byggda under Vilhelm II:s regeringstid.

 5. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 6. järnväg

  järnväg, i vid mening alla transportanläggningar för spårburna fordon som framförs maskinellt.
 7. kajutpost

  kaju`tpost subst. ~en ~er ORDLED: kajut--post-en
  Svensk ordbok
 8. eldlinje

  el`dlinje subst. ~n ~r ORDLED: eld--linj-en
  Svensk ordbok
 9. relingsmanning

  relingsmanning [re`- äv. rel`-] subst. ~en ~ar ORDLED: rel-ings--mann-ing-en
  Svensk ordbok
 10. sjöartilleri

  sjö`artilleri subst. ~et äv. ~t ORDLED: sjö--artill-eri-et
  Svensk ordbok