1. kajuta

  kajuta, utrymme ombord på örlogsfartyg avsett för högste chefen.
 2. örlog

  örlog, äldre synonym till krig, även krigstjänst till sjöss (egentligen ’brytande av edsförpliktelse’).
 3. fallrepsceremoni

  fallrepsceremoni, fallrep, internationell honnörsform ombord på ett örlogsfartyg då fallrepsberättigad, dvs. högre officer eller civil person, tas emot.
 4. befälstecken

  befälstecken, flagga, standert, vimpel eller galjadet som förs i masttopp på örlogsfartyg eller på vimpelstake i båt.
 5. slagkryssare

  slagkryssare, örlogsfartyg, liksom slagskeppen bestyckat med svårt (över 20,3 cm) artilleri men snabbare, mindre bepansrat och med längre aktionsradie än dessa.
 6. kvarter

  kvarter, förläggning för trupp under tak (egentligen fjärdedelen av ett soldatläger).
 7. ramm

  ramm, framskjutande spets under vattenlinjen på ett örlogsfartyg, avsedd att med kraft stötas in i sidan på ett fiendefartyg.
 8. pansar

  pansar, beklädnad på t.ex. örlogsfartyg, stridsfordon och befästningar vilken skyddar personal och materiel mot vapenverkan.
 9. kryssare

  kryssare, örlogsfartyg i storleksordningen 7 000–20 000 ton och med en fart av 30–35 knop.
 10. Karlskronavarvet AB

  Karlskronavarvet AB, örlogsvarv i Karlskrona, ingående i Kockums AB.