1. Kubakrisen

  Kubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 2. kanon

  kanon är ett tungt vapen som vanligtvis skjuter granater.
 3. Revengegrundet

  Revengegrundet , grund vid farleden till Sandhamn i Stockholms skärgård.
 4. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 5. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 6. salutera

  salute´ra verb ~de ~t ORDLED: sal-ut-er-ar SUBST.: saluterande, salutering
  Svensk ordbok