1. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 2. aviso

  aviso, avisofartyg, lättbestyckat snabbt örlogsfartyg för spanings- och rapporttjänst.
 3. durk

  durk, utrymme i ett örlogsfartyg, avsett för förvaring av ammunition och andra explosiva varor.
 4. kvästlave

  kvästlave , på de seglande örlogsfartygen ett rum nere i fartyget, där de sårade (”kvästa”) omhändertogs.
 5. jagare

  jagare, ett medelstort, snabbt och allsidigt användbart örlogsfartyg med huvudinriktning på offensiva uppgifter.
 6. appell

  appell, honnör som avges i örlogsfartyg då därtill berättigad person embarkerar eller debarkerar.
 7. hängmatta

  hängmatta, anordning för vila eller sömn bestående av ett tygstycke eller grovt nätverk som hängs upp i båda ändarna.

 8. korvett

  korvett, örlogsfartyg med 500–1 500 tons deplacement, främst avsett för ubåtsjakt.
 9. örlogsfartyg

  ö`rlogsfartyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ör-logs--far-tyg-et
  Svensk ordbok
 10. treroddare

  treroddare, antikt örlogsfartyg, se trier.