1. kvästlave

  kvästlave , på de seglande örlogsfartygen ett rum nere i fartyget, där de sårade (”kvästa”) omhändertogs.
 2. Vasa

  Vasa, Wasa, Wasan, Wasen, svenskt örlogsskepp (regalskepp) byggt på Stockholms skeppsgård (nuvarande Blasieholmen) 1626–28.

 3. tröghetsnavigering

  tröghetsnavigering, kontinuerlig positionskontroll baserad på mätning av en farkosts accelerationer och matematisk omvandling av dessa till hastighet, färdriktning och färdad distans.
 4. Kronan

  Kronan, traditionsnamn på svenska örlogsfartyg.

 5. segelfartyg

  segelfartyg, handels- eller örlogsfartyg med segel som enda framdrivningskälla.
 6. gunrum

  gunrum, ursprungligen (på de seglande örlogsfartygens tid, t.ex. på linjeskeppen) kanonrummet akteröver på huvuddäck, som samtidigt var artilleriofficerarnas mäss.
 7. trirem

  trirem, antikt örlogsfartyg, se trier.
 8. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 9. trier

  trier, trirem, treroddare, antikt örlogsfartyg, vanligt förekommande från 500-talet f.Kr.
 10. kajuta

  kajuta, utrymme ombord på örlogsfartyg avsett för högste chefen.