1. aktionsradie

  aktionsradie [-ʃo`ns-] subst. ~n ~r ORDLED: akt-ions--radi-en
  Svensk ordbok
 2. eldlinje

  el`dlinje subst. ~n ~r ORDLED: eld--linj-en
  Svensk ordbok
 3. fregatt

  fregatt´ subst. ~en ~er ORDLED: fregatt-en
  Svensk ordbok
 4. handelsfartyg

  han`delsfartyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: handels--far-tyg-et
  Svensk ordbok
 5. konvoj

  konvoj [-våj´] subst. ~en ~er ORDLED: konvoj-en
  Svensk ordbok
 6. monitor

  monitor [mån´- äv. må´n-] subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: mon-it-or-er
  Svensk ordbok
 7. jagare

  ja`gare subst. ~n äv. jagarn, plur. ~, best. plur. jagarna ORDLED: jag-ar-en
  Svensk ordbok
 8. bredsida

  1bre`dsida subst. ~n bredsidor ORDLED: bred--sid-an
  Svensk ordbok