1. matros

  matros, sjöman på handels-, fiske- eller örlogsfartyg som arbetar huvudsakligen inom däcksavdelningen.
 2. avmagnetisering

  avmagnetisering, åtgärder för att avlägsna icke önskvärd magnetisering hos föremål, t.ex. verktyg, magnetband eller fartyg.
 3. automatkanon

  automatkanon, kanon som automatiskt förmår avlossa skott i snabb följd.
 4. kanonport

  kanonport, öppning i seglande örlogsfartygs sida för skeppskanon.
 5. femroddare

  femroddare, antikt örlogsfartyg, se quinquerem.
 6. immunitet

  immunitet, inom folkrätten den frihet från ett lands jurisdiktion och tvångsmakt som tillkommer vissa fysiska och juridiska personer på grund av folkrättslig sedvana och/eller genom traktat.
 7. örlogsstandert

  örlogsstandert, befälstecken ombord på örlogsfartyg.
 8. Elefanten

  Elefanten, namn på svenska örlogsfartyg, se Stora Kravelen.
 9. örlogsgaljadet

  örlogsgaljadet, vimpel som förs på örlogsfartyg.
 10. Hohenzollern

  Hohenzollern, tre tyska kejsarjakter med ordningsnumren I, II och III, byggda under Vilhelm II:s regeringstid.