1. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 2. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 3. Vasa

  Vasa, Wasa, Wasan, Wasen, svenskt örlogsskepp (regalskepp) byggt på Stockholms skeppsgård (nuvarande Blasieholmen) 1626–28.

 4. trier

  trier, trirem, treroddare, antikt örlogsfartyg, vanligt förekommande från 500-talet f.Kr.
 5. kapitulation

  kapitulation, folkrättslig term avseende den handling varmed väpnat motstånd uppges (dagtingan).

 6. kamikaze

  kamikaze, ursprungligen japansk benämning på de tyfoner som räddade landet undan mongolernas (Khubilai khans) anfall 1281.
 7. världsomsegling

  världsomsegling, färd till sjöss ett helt varv runt jordklotet.

 8. krigsfartyg

  krigsfartyg, se örlogsfartyg.
 9. gös

  gös, flagga som förs då fartyg, främst örlogsfartyg, ligger förtöjt eller till ankars.
 10. kanon

  kanon, artilleripjäs.