1. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 2. självmordspilot

  självmordspilot, kamikazepilot, japansk stridspilot som 1944–45 anföll fientliga örlogsfartyg med sitt flygplan som vapen.
 3. segelfartyg

  segelfartyg, handels- eller örlogsfartyg med segel som enda framdrivningskälla.
 4. pansar

  pansar, beklädnad på t.ex. örlogsfartyg, stridsfordon och befästningar vilken skyddar personal och materiel mot vapenverkan.
 5. jagare

  jagare, ett medelstort, snabbt och allsidigt användbart örlogsfartyg med huvudinriktning på offensiva uppgifter.
 6. Kronan

  Kronan, traditionsnamn på svenska örlogsfartyg.

 7. hängmatta

  hängmatta, anordning för vila eller sömn bestående av ett tygstycke eller grovt nätverk som hängs upp i båda ändarna.

 8. Makalös

  Makalös, örlogsfartyg, se Mars.
 9. batteri

  batteri, artilleriförband eller pjäsdelen av ett artilleriförband, vanligen omfattande 3–8 pjäser.
 10. bestyckning

  bestyckning kallas beväpningen på fästningar och örlogsfartyg.