1. fickslagskepp

  fickslagskepp, benämning på de tyska tunga kryssare som byggdes 1931–33 i enlighet med bestämmelser i freden i Versailles.
 2. avmagnetisering

  avmagnetisering, åtgärder för att avlägsna icke önskvärd magnetisering hos föremål, t.ex. verktyg, magnetband eller fartyg.
 3. Skuldelev-skeppen

  Skuldelev-skeppen, fem vikingaskepp från Skuldelev vid Roskildefjorden, Danmark, sänkta i segelleden Peberrenden som del av Roskildes sjöförsvar mellan år 1000 och 1050, utgrävda 1957–59 och 1962 och nu utställda i Vikingeskibshallen i Roskilde.
 4. försvarsindustri

  försvarsindustri, i egentlig betydelse de delar av olika industribranscher som producerar förnödenheter för försvarets behov.
 5. kanonbåt

  kanonbåt, mindre örlogsfartyg med ett fåtal kanoner ombord, använt nära kusten och på floder (flodkanonbåt).
 6. Nya Zeeland

  Nya Zeeland, stat i Oceanien.

 7. incidentavtal

  incidentavtal,, avtal mellan stater för undvikande av militära incidenter på och ovanför öppet hav.

 8. motortorpedbåt

  motortorpedbåt, mindre, motordrivet örlogsfartyg i storlek från några tiotal ton upp till ca 150 ton, bestyckat med torpeder, lätt kanon och/eller kulsprutor.
 9. prisrätt

  prisrätt, på folkrätten baserade rättsregler om uppbringning och beslagtagande i krig av utländska handelsfartyg och deras laster ( priser).
 10. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.