1. örlog

  örlog, äldre synonym till krig, även krigstjänst till sjöss (egentligen ’brytande av edsförpliktelse’).
 2. hangarfartyg

  hangarfartyg, örlogsfartyg huvudsakligen avsett att vara flytande bas för stridsflygplan och så konstruerat att dessa kan starta och landa ombord.
 3. Kronan

  Kronan, traditionsnamn på svenska örlogsfartyg.

 4. örlogsstandert

  örlogsstandert, befälstecken ombord på örlogsfartyg.
 5. Elefanten

  Elefanten, namn på svenska örlogsfartyg, se Stora Kravelen.
 6. morgonstjärna

  morgonstjärna, slagvapen, benämning på en klubba vars slaghuvud är besatt med spikar eller vassa utskjutande spetsar.
 7. USS

  USS, United States Ship , beteckning som sätts före namnet på amerikanska örlogsfartyg.
 8. Horatio Nelson

  Nelson, Horatio, från 1801 Viscount Nelson (Lord Nelson), född 29 september 1758, död 21 oktober 1805, brittisk sjömilitär, viceamiral 1801.
 9. korvett

  korvett, örlogsfartyg med 500–1 500 tons deplacement, främst avsett för ubåtsjakt.
 10. avrustning

  avrustning, totalt avskaffande av vapen som kan användas som militärt maktmedel.