1. befälstecken

  befälstecken, flagga, standert, vimpel eller galjadet som förs i masttopp på örlogsfartyg eller på vimpelstake i båt.
 2. hangarfartyg

  hangarfartyg, örlogsfartyg huvudsakligen avsett att vara flytande bas för stridsflygplan och så konstruerat att dessa kan starta och landa ombord.
 3. konvoj

  konvoj, ett antal handelsfartyg som framförs under skydd av örlogsfartyg.
 4. avrustning

  avrustning, totalt avskaffande av vapen som kan användas som militärt maktmedel.
 5. gunrum

  gunrum, ursprungligen (på de seglande örlogsfartygens tid, t.ex. på linjeskeppen) kanonrummet akteröver på huvuddäck, som samtidigt var artilleriofficerarnas mäss.
 6. självmordspilot

  självmordspilot, kamikazepilot, japansk stridspilot som 1944–45 anföll fientliga örlogsfartyg med sitt flygplan som vapen.
 7. stångvapen

  stångvapen, vapenhistorisk benämning på flera olika vapentyper försedda med ett skaft (stång) vars längd vanligen överstiger nyttjarens.
 8. statsfartyg

  statsfartyg, folkrättslig term.
 9. kajuta

  kajuta, utrymme ombord på örlogsfartyg avsett för högste chefen.
 10. fartygsreaktor

  fartygsreaktor, kärnreaktor avsedd att driva fram ett fartyg.