1. pansarskepp

  pansarskepp, större örlogsfartyg men med mindre än 10 000 tons deplacement, bestyckat med svårt artilleri.
 2. citadell

  citadell den starkt pansarskyddade delen midskepps av ett äldre örlogsfartyg.
 3. slagkryssare

  slagkryssare, örlogsfartyg, liksom slagskeppen bestyckat med svårt (över 20,3 cm) artilleri men snabbare, mindre bepansrat och med längre aktionsradie än dessa.
 4. morgonstjärna

  morgonstjärna, slagvapen, benämning på en klubba vars slaghuvud är besatt med spikar eller vassa utskjutande spetsar.
 5. kommandomål

  kommandomål, enligt regeringsformen (RF) regeringsärende som gäller verkställighet inom försvaret av författningar eller särskilda regeringsbeslut.
 6. galjadet

  galjadet, bred vimpel som främst förs för att visa vindriktningen.
 7. Eugenie

  Eugenie, 40-kanoners fregatt, det första svenska örlogsfartyg som genomförde en världsomsegling (1851–53), som skulle främja Sveriges handel med övriga världen.

 8. fallrep

  fallrep, löstagbar trappa och två plan – ett övre och ett nedre – utanpå fartygssidan.
 9. pansarbåt

  pansarbåt, pansrat örlogsfartyg med svårt artilleri.
 10. Stora Kravelen

  Stora Kravelen, örlogsfartyg byggt 1533.