1. Rigabukten

  Rigabukten, Rigaviken, bukt i Östersjön mellan Estland och Lettland.
 2. Jacob Momma

  Momma (från 1669 Reenstierna), Jacob, 1625–78, grosshandlare och bruksägare; jämför släktartikel Momma.
 3. Kristian IV

  Kristian IV (danska Christian IV), född 12 april 1577, död 28 februari 1648, kung av Danmark–Norge från 1588, son till Fredrik  II och Sofia av Mecklenburg.
 4. Lennart Torstenson

  Lennart Torstenson var greve och riksråd.
 5. glacialrelikt

  glacialrelikt, istidsrelikt , växt eller djur som under de kallare klimatförhållanden som rådde under senaste istiden (inklusive dess slutskede, senglacialen) anses ha nått ett område som i nutiden är isolerat från huvudförekomsten norrut.
 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 7. von Essen

  von Essen, namn på många släkter, av vilka tre introducerats på svenska riddarhuset.
 8. Johan Sverkersson

  Johan Sverkersson, Johan I, född 1201, död 10 mars 1222, svensk kung från 1216, son till kung Sverker d.y. Karlsson och Ingegerd Birgersdotter.
 9. Põide

  Põide, stad på Ösel i västra Estland; för belägenhet se landskarta Estland.
 10. baltiska mynt

  baltiska mynt, mynt som präglats inom områden som motsvarar nuvarande Estland och Lettland.