1. Brömsebro

  Brömsebro, samhälle i Kristianopels församling i Karlskrona kommun, nordöstra Blekinge.
 2. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 3. Danmark

  Danmark är ett land i norra Europa.

 4. Magnus

  Magnus, 1540–83, dansk prins, son till Kristian III.
 5. Kuressaare

  Kuressaare, ryska Kingisepp, svenska Arensburg, stad på ön Ösels sydkust, Estland; 13 400 invånare (2017).

 6. Ebbe Ulfeldt

  Ulfeldt, Ebbe, 1616–82, dansk-svensk militär, svenskt riksråd; jämför släktartikel Ulfeldt.
 7. August Mälk

  Mälk, August, 1900–87, estnisk författare.
 8. stormaktstiden

  stormaktstiden, i svensk historieskrivning gängse benämning på perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.