1. Östen

  Östen, signatur för Östen Nilsson, 1927–99, karikatyrmålare.
 2. Öster

  Öster, idrottsförening i Växjö, se Östers IF.
 3. Öst

  Öst, musiker- och artistsläkt.

 4. Östen

  Östen, kung av Ynglingaätten.
 5. öster

  öster är det väderstreck man har till höger om man står vänd mot norr.
 6. öst

  öst, maktpolitiskt samlingsbegrepp för Sovjetunionen och ett stort antal politiskt, ekonomiskt och militärt samarbetande kommunistpartistyrda stater 1945–90, då det internationella relationsmönstret dominerades av den s.k. öst–västkonflikten.
 7. Östen

  Östen, sjö i Västergötland mellan Skövde och Mariestad; 10 km 2.
 8. Östen

  Östen, mansnamn av nordiskt ursprung, motsvarande det fornvästnordiska Eysteinn och det norska Øystein, där förleden möjligen, men inte säkert, kan härledas ur urnordiskans auja ’lycka’ och efterleden är namnelementet - sten.
 9. Östad

  Östad, församling i Göteborgs stift, Lerums kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 1 452 invånare (2016).

 10. Öst är öst och väst är väst

  Öst är öst och väst är väst, och aldrig mötas de två, engelska East is East and West is West, and never the twain shall meet, citat från Rudyard Kiplings ”The Ballad of East and West” från ”Barrack Room Ballads and other Verses” (1892).