1. östspolsnäcka

  östspolsnäcka, Bulgarica cana , art i familjen spolsnäckor.
 2. öststat

  öststat, benämning på ett land inom Östeuropa.
 3. östsibirisk lajka

  östsibirisk lajka, rysk hundras inom FCI-grupp 5 (före 1994 inom gruppen spetsar).
 4. Östsibiriska havet

  Östsibiriska havet, randhav i Norra ishavet norr om östra Sibirien mellan Nysibiriska öarna och Wrangels ö; ca 660 000 km 2.
 5. östsvenska mål

  östsvenska mål, de svenska dialekter som talas och talats i Finland och Estland jämte svenskbybornas gamla svenska dialekt.
 6. öststat

  ös`tstat subst. ~en ~er ORDLED: öst--stat-en
  Svensk ordbok
 7. Öst

  Öst, musiker- och artistsläkt.

 8. Östen

  Östen, signatur för Östen Nilsson, 1927–99, karikatyrmålare.
 9. Öster

  Öster, idrottsförening i Växjö, se Östers IF.
 10. Östen

  Östen, kung av Ynglingaätten.