1. ekvatorn

  ekvatorn är en tänkt linje på jordens yta.
 2. käkiglar

  käkiglar, Gnathobdellida , ordning iglar som i Sverige omfattar två arter, medicinsk blodigel och hästigel.
 3. Oceanien

  Oceanien är den minsta världsdelen.

 4. flygormar

  flygormar, paradissnokar , Chrysopelea, släkte snokar med omkring fem medelstora arter, som kan bli mellan 90 och 150 cm långa.
 5. vattenkallor

  vattenkallor, Cryptocoryne , släkte kallaväxter med ca 50 arter fleråriga örter som lever i vatten och sumpmarker i Ostindiska övärlden.
 6. Pireus

  Pireus, grekiska Peiraieus, nygrekiska Pireefs, hamnstad i Grekland; 163 700 invånare (2011), i Athens storstadsområde 3,8 miljoner.
 7. Philip Carteret

  Carteret, Philip, 1733–96, brittisk upptäcktsresande.
 8. jättesmaragdödla

  jättesmaragdödla, Lacerta trilineata , art i ödlefamiljen lacertider. Den förekommer på södra och östra Balkanhalvön, i östra Adriatiska havets kustområde, Egeiska övärlden och Mindre Asien.
 9. elaeocarpusväxter

  elaeocarpusväxter, Elaeocarpaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj med omkring 350 arter träd och buskar härstammande från tropiska och subtropiska trakter i östra Asien, indomalajiska övärlden, Australien, Sydamerika och Västindien.
 10. Nya Guinea

  Nya Guinea, världens näst största ö; 785 000 km 2, 8,4 miljoner invånare (2010).