1. Timor

  Timor, den största och östligaste av Små Sundaöarna i den sydöstasiatiska övärlden; 33 600 km 2, 2,9 miljoner invånare (2010).
 2. Coelogyne

  Coelogyne, släkte orkidéer med ca 200 arter i Sydöstasien och dess övärld.
 3. levanthuggorm

  levanthuggorm, Vipera lebetina , art i familjen huggormar.
 4. Max Weber

  Weber, Max, 1852–1931, tysk-nederländsk zoolog, professor i zoologi i Amsterdam 1899–1922.
 5. shafiitiska rättsskolan

  shafiitiska rättsskolan, en av de fyra stora sunnitiska rättsskolorna inom islam, uppkallad efter grundaren ash-Shafii.
 6. Melanesien

  Melanesien är den sydvästra av de tre övärldarna i Stilla havet.
 7. stridsklubba

  stridsklubba, slag- och kastvapen.
 8. Polynesien

  Polynesien är den östra av de tre övärldarna i Stilla havet.
 9. Norra ishavet

  Norra ishavet, Arktiska oceanen, det minsta av de fem världshaven, till största delen istäckt och omgärdat av de nordamerikanska och eurasiska kontinenterna.

 10. Arktis

  Arktis, det polarområde som ligger runt Nordpolen.