1. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 2. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 3. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 4. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 5. västindisk

  väs`tindisk adj. ~t ORDLED: väst--ind-isk
  Svensk ordbok
 6. betel

  be´tel subst. ~n
  Svensk ordbok
 7. arkipelag

  arkipela´g [-k-] subst. ~en ~er ORDLED: arki-pelag-en
  Svensk ordbok
 8. återse

  å`terse verb återsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: åter--ser SUBST.: återseende
  Svensk ordbok
 9. ö

  2ö subst. ~n ~ar ORDLED: ö-ar
  Svensk ordbok