1. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 2. motivation

  motivation, psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.
 3. pepparkaka

  pepparkaka, brun, kryddstark kaka som ursprungligen innehöll peppar, vilket berodde dels på medeltidens förkärlek för kryddor över huvud taget, dels på kryddornas medicinska användning.
 4. åtal

  åtal, talan i brottmål om ansvar för brott.
 5. queerteori

  queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.
 6. rättsfilosofi

  rättsfilosofi, filosofisk disciplin som behandlar rätten, t.ex. juridikens grundbegrepp, uppgifter och arbetsmetoder.
 7. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok
 8. Wienkongressen

  Wienkongressen, internationell konferens i Wien från september 1814 till juni 1815 med syfte att nyordna Europa efter Napoleontidens omvälvningar.
 9. energiomvandling

  energiomvandling är när en energiform övergår i en annan energiform

 10. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.