1. B.F. Skinner

  Skinner, Burrhus Frederic, född 20 mars 1904, död 18 augusti 1990, amerikansk experimentalpsykolog och kulturdebattör, professor vid Harvard University 1948–74.
 2. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 3. skepticism

  skepticism, i allmän mening en tvivlande attityd, i speciell mening en filosofisk åsiktsriktning.
 4. generation Z

  generation Z, även kallad millenniumgenerationen, benämning på personer födda strax innan och efter 2000.
 5. cogito, ergo sum

  cogito, ergo sum, citat ur Descartes ”Discours de la méthode” (1637).
 6. befolkningsgeografi

  befolkningsgeografi, gren av geografin som blev tydligt urskiljbar först på 1950-talet.
 7. kosmonaut

  kosmonaut, rysk benämning på rymdfarare.
 8. IT-branschen

  IT-branschen, informationsteknikbranschen, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, telekommunikationsindustri, datakonsult- och datorserviceverksamhet samt handel med dator- och kommunikationsprodukter. Även etermedieindustrin räknas normalt till IT-branschen.
 9. dövas teckenspråk

  dövas teckenspråk, visuella-gestuella språk som används främst av döva personer men som i varierande grad behärskas också av hörselskadade och hörande.
 10. Iranavtalet

  Iranavtalet, engelska Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), avtal mellan Iran och en grupp länder bestående av fyra av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland (P5+1) samt EU.