1. kemisk industri

  kemisk industri, i vid mening all industri baserad på kemiska processer (kemisk processindustri eller kemibaserad industri), till skillnad från mekaniska.
 2. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 3. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.
 4. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 7. animerad film

  animerad film är film där man gör rörliga bilder av en serie bildrutor.
 8. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 9. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 10. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.