1. Lao Zi

  Lao Zi (’Mästaren Lao’), Lao-Tzu, beskrivs traditionellt som grundaren av daoismen och författare till det klassiska verket Lao Zi eller Daodejing (’Boken om Vägen’).
 2. generation Y

  generation Y, även kallad MTV-generationen eller Me-We-generationen, en inom samhällsvetenskaplig forskning använd benämning på den generation som omfattar personer födda på 1980- och 90-talen.
 3. lutherdom

  lutherdom, sammanfattande benämning på de kyrkor och det fromhetsliv som utgår från Martin Luther och den lutherska reformationen.
 4. ord

  ord, en språklig enhet av typen fot som språkanvändare brukar uppfatta som mer eller mindre given.
 5. vara

  vara, filosofisk term med två skilda huvudbetydelser: 1) egenskapen att vara; 2) det som har egenskapen att vara.
 6. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.
 7. kategori

  kategori är saker eller människor som liknar varandra på något särskilt sätt.
 8. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 9. grekisk mat

  grekisk mat. Det grekiska kökets rötter i antiken är lika härdiga som olivträdets; att äta med måtta av vad jorden ger, att njuta vinet och vännernas sällskap är det som formade och än i dag formar en måltid.

 10. ostinato

  ostinato, melodisk eller rytmisk gestalt som kontinuerligt upprepas under en hel komposition (jämför basso ostinato, passacaglia och chaconne), eller fungerar som en sammanhållande formell idé under en del av ett musikstycke.