1. stab

    stab, i det militära en enhet med allsidig kompetens som biträder en högre chef med insamling och bearbetning av beslutsunderlag, ordergivning, uppföljning, samverkan, dokumentation och information.
  2. Konungens stab

    Konungens stab består av militära officerare.
  3. generalstabskåren

    generalstabskåren, bildad 1937, ersatte generalstaben som personalkår.