1. Vatikanstaten

  Vatikanstaten är ett land i Europa.

 2. Armenien

  Armenien, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 3. Boris Godunov

  Boris Godunov, född ca 1551, död 1605, rysk tsar 1598–1605.
 4. Henrik VIII

  Henrik VIII var kung i England 1509–1547.
 5. karolingisk konst och arkitektur

  karolingisk konst och arkitektur, konst och arkitektur i Karl den stores och hans söners rike, från omkring 780 till 800-talets mitt.
 6. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 7. internationell pedagogik

  internationell pedagogik, dels det vetenskapliga studiet av internationella och tvärkulturella problem inom skola och utbildning, dels den undervisning som syftar till att främja en internationell orientering i kunskaper och attityder hos eleverna.
 8. Georg VI

  Georg VI (engelska George VI), 1895–1952, kung av Storbritannien och Nordirland 1936–52, andre son till Georg  V.
 9. kalif

  kalif. Vid profeten Muhammeds död 632 valdes Abu Bakr som efterträdare till Muhammed, även i politiskt hänseende. Från Abu Bakrs efterföljare Umar ibn al-Khattab (634–644) blev titeln khalīfa rasūl Allāh, ’Guds sändebuds efterföljare/ställföreträdare’, den allmänt vedertagna titeln på ledaren för den islamiska staten.
 10. druser

  druser, arabiska durūz, medlemmar av en islamisk sekt som bröt sig ut från de shiitiska ismailiterna under fatimidkalifen al-Hakims tid (996–1021).