1. satrap

  satra´p subst. ~en ~er ORDLED: satrap-en
  Svensk ordbok
 2. romersk-katolsk

  romersk-katolsk [rom´- el. med två huvudtryck] adj. ~t ORDLED: rom-ersk--katol-ska
  Svensk ordbok
 3. överkucku

  ö`verkucku subst. ~n ~ar ORDLED: över--kuck-un
  Svensk ordbok
 4. imam

  ima´m subst. ~en ~er ORDLED: imam-en
  Svensk ordbok
 5. primas

  pri´mas subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: prim-as
  Svensk ordbok
 6. högförräderi

  högförräderi [-i´ el. hö`g-] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: hög--för-räd-eri-et
  Svensk ordbok
 7. schejk

  schejk el. shejk subst. ~en ~er ORDLED: s(c)hejk-en
  Svensk ordbok
 8. gudfar

  gu`dfar el. gu`dfader subst. gudfadern gudfäder ORDLED: gud--far, gud--fadern
  Svensk ordbok
 9. barn

  ba´rn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: barn-et
  Svensk ordbok
 10. huvud

  huvud [hu`v- äv. huv`-] subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: huvud-et
  Svensk ordbok