1. mystik

  mystik, samlingsterm för erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet som tolkas som gudomlig.
 2. dojo

  dojo dōjō, plats där vägen övas, exempelvis träningshall för utövande av budo (kampkonsterna) men också – även ursprungligen – den sal i vilken meditation och andra övningar försiggår inom zen.
 3. övning

  ö`vning subst. ~en ~ar ORDLED: öv-ning-en
  Svensk ordbok
 4. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 5. vaccin

  vaccin är ett läkemedel som används för att stimulera immunsystemet så att man blir immun mot en sjukdom som en mikroorganism kan orsaka.

 6. disciplin

  disciplin, vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt.
 7. meditation

  meditation, övning som omfattar dels psykosomatisk avspänning, dels andlig utveckling.
 8. Notviken

  Notviken, ort 5 km nordväst om Luleå, övnings- och mötesplats för Norrbottens fältjägarkår (I  XIX) 1883–92 och för Norrbottens regemente (I 19) 1892–1907.
 9. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.
 10. korvett

  korvett, örlogsfartyg med 500–1 500 tons deplacement, främst avsett för ubåtsjakt.