1. Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola, Göteborg, högskola uppkallad efter William Chalmers, vilken testamenterade hälften av sin kvarlåtenskap till inrättandet av en ”Industrie skole för fattige barn, som lärt sig läsa och skrifwa”.
 2. crossfit

  crossfit, allsidig träningsform utvecklad av amerikanen Greg Glassman ( född 1956).
 3. perceptuell inlärning

  perceptuell inlärning, att genom övning och erfarenhet förbättra sin förmåga att urskilja information i den stimulering som når sinnessystemen.
 4. möte

  möte, benämning på de indelta truppförbandens årliga vapenövningar enligt förordningen den 20 oktober 1680.
 5. bygelhäst

  bygelhäst, gymnastikredskap som består av en liksidig ”kropp” av läderklätt trä, med två (sadel-)byglar samt fyra i höjdled ställbara ben.
 6. Johann Bernhard Basedow

  Basedow, Johann Bernhard, 1723–90, tysk pedagog.
 7. workshop

  workshop, benämning på en framför allt inom teatern vanlig form av verksamhet, där syftet inte är att presentera en färdig föreställning inför publik utan att genomföra övningar, t.ex. i skådespelarteknik eller kring ett visst tema.
 8. Hvilan

  Hvilan, folkhögskola i Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län.
 9. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 10. Denvermetoden

  Denvermetoden, Denverövningen, term inom svensk skolgeografi som avser ett pedagogiskt arbetssätt i moment kring kartläsning.