1. Karl XV

  Karl XV var kung i Sverige och Norge från 1859 till sin död 1872.
 2. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 3. tibetansk buddhism

  tibetansk buddhism är en form av buddhism som även kallas lamaism.
 4. depression

  depression är en psykisk sjukdom som innebär att man känner sig mycket nedstämd.
 5. drill

  drill är en hastig rörelse mellan två toner och används som en utsmyckning av musik.
 6. Devon

  Devon är ett område i sydvästra England i Storbritannien.
 7. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.