1. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 2. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 5. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 6. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 9. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.