1. Ryssland

  Ryssland, äldre statsbildning i Östeuropa.
 2. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 5. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 6. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 7. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.

 8. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.

 9. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 10. Italien

  Italien, stat i södra Europa.