1. inversion

  inversion [-verʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-vers-ion-en
  Svensk ordbok
 2. dop

  dop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dop-et
  Svensk ordbok
 3. trakt

  trakt subst. ~en ~er ORDLED: trakt-en
  Svensk ordbok
 4. ändå

  ändå [än`-, än´- äv. -då´] adv. ORDLED: än--då
  Svensk ordbok
 5. radikal

  1radika´l adj. ~t ORDLED: radik-al
  Svensk ordbok
 6. testamente

  testamente [-men´- äv. -men`-] subst. ~t ~n ORDLED: testa-ment-et
  Svensk ordbok
 7. hjärna

  hjä`rna subst. ~n hjärnor ORDLED: hjärn-an
  Svensk ordbok
 8. får

  får subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: får-et
  Svensk ordbok
 9. rest

  rest subst. ~en ~er ORDLED: rest-en
  Svensk ordbok
 10. union

  unio´n subst. ~en ~er ORDLED: un-ion-en
  Svensk ordbok