1. passage

  passage [-a´ʃ] subst. ~n [-a´ʃen] ~r [-a´ʃer] ORDLED: pass-ag-en
  Svensk ordbok
 2. behandla

  behan´dla verb ~de ~t ORDLED: be-handl-ar SUBST.: behandlande, behandling
  Svensk ordbok
 3. topp

  1topp [tåp´] subst. ~en ~ar ORDLED: topp-en
  Svensk ordbok
 4. än

  3än´ adv.
  Svensk ordbok
 5. önska

  ön`ska verb ~de ~t ORDLED: önsk-ar SUBST.: önskande, önskning; önskan
  Svensk ordbok
 6. svart

  svart´ adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 7. hänga

  häng`a verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er SUBST.: hängande (till 2,3 och 5), hängning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 8. stryka

  stry`ka verb strök strukit struken strukna, pres. stryker ORDLED: stryk-er SUBST.: strykande, strykning (till 1--5)
  Svensk ordbok
 9. till

  1till prep.
  Svensk ordbok