1. monarki

  monarki är ett styrelsesätt där en kung, drottning eller kejsare har den högsta makten.
 2. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 3. Australien

  Australien är den minsta kontinenten, men Australien är också ett självständigt land.

 4. romer

  romer är ett folk med en egen kultur och ett eget språk, romani.

 5. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 6. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.

 7. biosfären

  biosfären är alla de platser där liv kan finnas från flera kilometer ner i jordskorpan och havet till några kilometer upp i luften.
 8. induskulturen

  induskulturen är ett namn på de stora städer som under bronsåldern låg kring floden Indus.

 9. parlament

  parlament är detsamma som riksdag, det vill säga det högsta beslutande organet.
 10. spindlar

  spindlar är en grupp djur med åtta ben som kan spinna trådar.