1. maktfördelningsläran

  maktfördelningsläran innebär att makten i ett samhälle ska vara uppdelad så att inte en person eller grupp människor får så mycket makt att människors frihet hotas. 

 2. Luxemburg

  Luxemburg är ett land i västra Europa.

 3. lagstiftning

  lagstiftning är sättet att skapa nya lagar och ändra eller ta bort gamla lagar.
 4. Syrien

  Syrien är ett land i Mellanöstern.

 5. Konstantin den store

  Konstantin den store var en romersk kejsare som levde på 300-talet efter Kristus.
 6. svalg

  svalg är den del av kroppen som sitter mellan munnen och matstrupen.
 7. hjortron

  hjortron är egentligen inget bär utan en sammansatt frukt.
 8. bergskedja

  bergskedja kallas ett stort område med många berg som hänger samman.

 9. helium

  helium är ett gasformigt grundämne.
 10. Skottland

  Skottland är ett delområde i Storbritannien.