1. A-aktie

  A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 2. A-aktie

  A-aktie [a`-] subst. ~n ~r ORDLED: A--akti-en
  Svensk ordbok
 3. B-aktie

  B-aktie, aktie med lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 4. bonusaktie

  bonusaktie, aktie som ger innehavaren rätt till högre utdelning än andra slag av aktier, t.ex. A- eller B-aktier.
 5. Celsiuskoncernen

  Celsiuskoncernen, tidigare högteknologisk industrigrupp med tyngdpunkt på försvarsmateriel.
 6. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 7. pari

  pari, av lika värde; ett värde för värdepapper, t.ex. aktie eller obligation, som överensstämmer med det åsatta värdet (nominella värdet).
 8. B-aktie

  B-aktie [be`-] subst. ~n ~r ORDLED: B--akti-en
  Svensk ordbok
 9. Axel Johnson Gruppen AB

  Axel Johnson Gruppen AB, Stockholm, familjeägd företagsgrupp som bedriver affärsverksamhet genom fyra helägda koncerner på marknader världen över med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj.
 10. avstämningsbolag

  avstämningsbolag, A-bolag, ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument, ett avstämningsförbehåll.