1. Ford Motor Company

  Ford Motor Company, Detroit, amerikansk biltillverkare och ett av världens största bilindustriföretag.

 2. Förlagshuset Norden AB

  Förlagshuset Norden AB, Malmö, från 1945 namn på den förlagsfirma som Michael Hansen grundade 1924 under namnet Baltiska förlaget.
 3. Coop Norden AB

  Coop Norden AB, tidigare nordisk dagligvarukoncern inom konsumentkooperationen, bildad 2002.
 4. bolagsstämma

  bo`lagsstämma subst. ~n bolagsstämmor ORDLED: bo-lags--stämm-an
  Svensk ordbok
 5. Kia

  Kia, bilar tillverkade av Sydkoreas äldsta och näst största personbilsföretag Kia Motors Corporation, grundat 1944 med huvudkontor i Seoul.

 6. aktie

  aktie [ak´tsie] subst. ~n ~r ORDLED: akti-en
  Svensk ordbok
 7. Girobank A/S

  Girobank A/S, det danska Postgirot 1991–95.
 8. A-Pressen

  A-Pressen, sammanfattande benämning på dagstidningsföretag ägda gemensamt av det socialdemokratiska partiet (SAP) och Landsorganisationen (LO).
 9. business

  business [bis´nis] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: busi-ness
  Svensk ordbok
 10. Nordea Bank AB

  Nordea Bank AB, Helsingfors, en av Nordens största bank- och finanskoncerner.