1. Scandlines

  Scandlines, varumärke för färjetrafik mellan svenska, danska och tyska hamnar i Öresund och södra Östersjön.
 2. Statoil ASA

  Statoil ASA, Stavanger, norsk gas- och oljekoncern, bildat 1972 som Den norske stats oljeselskap A/S för prospektering och utvinning av naturtillgångarna på den norska kontinentalsockeln.

 3. Nordiska listan

  Nordiska listan, Nordenlistan, nordiska börslistan, gemensam nordisk börslista för börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
 4. röst

  1röst subst. ~en ~er ORDLED: röst-en
  Svensk ordbok
 5. utdela

  u`tdela verb ~de ~t ORDLED: ut--del-ar SUBST.: utdelande, utdelning
  Svensk ordbok
 6. börs

  2börs subst. ~en ~er ORDLED: börs-en
  Svensk ordbok
 7. fall

  fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fall-et
  Svensk ordbok
 8. blanka

  1blank`a verb ~de ~t ORDLED: blank-ar SUBST.: blankande, blankning
  Svensk ordbok
 9. korsvis

  2korsvis [kårs`-] adj. ~t ORDLED: kors-vis
  Svensk ordbok
 10. utdelning

  u`tdelning subst. ~en ~ar ORDLED: ut--del-ning-en
  Svensk ordbok