1. aktion

  aktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: akt-ion-en
  Svensk ordbok
 2. kupong

  kupong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: kup-ong-en
  Svensk ordbok
 3. mantel

  man`tel subst. ~n mantlar ORDLED: mantl-ar
  Svensk ordbok
 4. ruva

  1ru`va verb ~de ~t ORDLED: ruv-ar SUBST.: ruvande, ruvning
  Svensk ordbok
 5. placera

  place´ra verb ~de ~t ORDLED: plac-er-ar SUBST.: placerande, placering
  Svensk ordbok
 6. ärva

  är`va verb ärvde ärvt, pres. ärver ORDLED: ärv-er SUBST.: ärvande; arv
  Svensk ordbok
 7. mot

  1mot prep.
  Svensk ordbok
 8. teckna

  teck`na verb ~de ~t ORDLED: teckn-ar SUBST.: tecknande, teckning
  Svensk ordbok
 9. kurs

  kurs subst. ~en ~er ORDLED: kurs-en
  Svensk ordbok
 10. i

  1i prep.
  Svensk ordbok