1. papper

  papp`er subst. ~et äv. pappret, plur. ~, best. plur. ~en el. ~na äv. pappren ORDLED: papp-er-et
  Svensk ordbok
 2. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok
 3. äga

  1ä`ga verb ägde ägt, pres. äger ORDLED: äg-er SUBST.: ägande (till 1)
  Svensk ordbok
 4. värde

  vä`rde subst. ~t ~n ORDLED: värd-et
  Svensk ordbok
 5. falla

  fall`a verb föll fallit fallen fallna, pres. faller ORDLED: fall-er SUBST.: fallande (till 1--4); fall (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok