1. Färöarna

  Färöarna, ögrupp i norra Atlanten, mellan Skottland och Island; 1 400 km2, 49 755 invånare (2016).

 2. Juno

  Juno, rymdsond som 4 juli 2016 nådde fram till Jupiter för att undersöka planetens sammansättning, polarsken och magnetfält.

 3. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 4. föräldralös

  föräl`dralös adj. ~t ORDLED: för-äldra--lös
  Svensk ordbok
 5. förväntansfull

  förvän`tansfull adj. ~t ORDLED: för-vänt-ans--full
  Svensk ordbok
 6. flängig

  fläng`ig adj. ~t ORDLED: fläng-ig
  Svensk ordbok
 7. sprallig

  sprall`ig adj. ~t ORDLED: sprall-ig
  Svensk ordbok
 8. spastisk

  spas´tisk adj. ~t ORDLED: spast-isk
  Svensk ordbok
 9. utvecklingsstörd

  u`tvecklingsstörd adj. utvecklingsstört ORDLED: ut-veck-lings--stör-da
  Svensk ordbok
 10. stimmig

  stimm`ig adj. ~t ORDLED: stimm-ig
  Svensk ordbok