1. blodgrupp

  blodgrupp är ett sätt att dela in blod från olika personer beroende på om det finns eller saknar vissa molekyler på blodcellernas (blodkropparnas) yta.

 2. hepatit

  hepatit är en grupp sjukdomar som orsakar inflammation i levern.
 3. tran

  tran är en olja som man får när man kokar hela kroppar eller delar av sälar, valar och fiskar.
 4. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 5. vitaminer

  vitaminer är en grupp ämnen som är livsnödvändiga för människor men som bara behövs i små mängder.
 6. anafor

  anafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man upprepar samma ord eller uttryck i början av flera meningar eller versrader.

 7. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 8. Storbritannien

  Storbritannien är ett land i västra Europa.