1. ackumulator

  ackumula`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ac-kumul-at-or-er
  Svensk ordbok
 2. Grytan

  Grytan, artilleriskjutfält 14 km sydöst om Östersund.
 3. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 4. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 5. elektriskt ur

  elektriskt ur, tidmätare med el som drivkälla (batteri eller elnät).
 6. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.
 7. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.
 8. moped

  moped, ursprungligen benämning på en enkel motorcykel som i sin allra enklaste form bestod av en vanlig cykel med påhängd liten förbränningsmotor.

 9. förstärkare

  förstärkare, apparat som med ökad intensitet och i någon bemärkelse troget kan återge akustiska, elektriska, mekaniska eller andra förlopp; nedan behandlas väsentligen elektroniska förstärkare, vilka är de som vanligen avses.
 10. ladda

  1ladd`a verb ~de ~t ORDLED: ladd-ar SUBST.: laddande, laddning
  Svensk ordbok