1. Orkla ASA

  Orkla ASA, Oslo, norskt industrikonglomerat.
 2. Hans von Euler-Chelpin

  von Euler-Chelpin, Hans, 1873–1964, tysk-svensk biokemist; jämför släktartikel von Euler-Chelpin.
 3. moment

  moment, M, storhet inom fysiken.
 4. värmeväxlare

  värmeväxlare, apparat som åstadkommer utbyte av värmeenergi mellan medier som har olika temperatur.
 5. komplementaritet

  komplementaritet, inom cellbiologin att de kvävebaser som ingår i DNA och RNA har molekylstrukturer som begränsar vilka andra kvävebaser de kan binda till.
 6. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.

 7. gränsvärde

  gränsvärde, limes, ett centralt begrepp i matematiken.
 8. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.
 9. växelstorhet

  växelstorhet, en fysikalisk storhet (t.ex. elektrisk spänning, ström eller magnetiskt flöde) som ändrar riktning och momentanvärde (ögonblicksvärde) i tiden.
 10. matris

  matris, rektangulärt schema av tal på vilket vissa räkneregler tillämpas.