1. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok
 2. hänga

  häng`a verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er SUBST.: hängande (till 2,3 och 5), hängning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 3. höra

  hö`ra verb hörde hört, pres. hör ORDLED: hör-de SUBST.: hörande (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 4. stycke

  styck`e subst. ~t ~n ORDLED: styck-et
  Svensk ordbok
 5. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 6. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 7. längd

  längd subst. ~en ~er ORDLED: längd-en
  Svensk ordbok
 8. rot

  rot subst. ~en rötter [röt´-] ORDLED: rot-en
  Svensk ordbok
 9. krypa

  kry`pa verb kröp krupit, pres. kryper ORDLED: kryp-er SUBST.: krypande, krypning; kryperi (till 1)
  Svensk ordbok
 10. skott

  skott [skåt´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skott-et
  Svensk ordbok