1. knut

  knut subst. ~en ~ar ORDLED: knut-en
  Svensk ordbok
 2. kort

  2kort [kort´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kort-et
  Svensk ordbok
 3. stöt

  stöt subst. ~en ~ar ORDLED: stöt-en
  Svensk ordbok
 4. färg

  färg [fär´j] subst. ~en ~er ORDLED: färg-en
  Svensk ordbok
 5. näsa

  nä`sa subst. ~n näsor ORDLED: näs-an
  Svensk ordbok
 6. rygg

  rygg subst. ~en ~ar ORDLED: rygg-en
  Svensk ordbok
 7. topp

  1topp [tåp´] subst. ~en ~ar ORDLED: topp-en
  Svensk ordbok
 8. brunn

  brunn subst. ~en ~ar ORDLED: brunn-en
  Svensk ordbok
 9. äga

  1ä`ga verb ägde ägt, pres. äger ORDLED: äg-er SUBST.: ägande (till 1)
  Svensk ordbok
 10. brott

  brott [bråt´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brott-et
  Svensk ordbok