1. åt

  2åt adv.
  Svensk ordbok
 2. luft

  luft subst. ~en ~er ORDLED: luft-en
  Svensk ordbok
 3. skjuta

  skju`ta verb sköt skjutit skjuten skjutna, pres. skjuter ORDLED: skjut-er SUBST.: skjutande, skjutning (till 1,2 och 5); skytte (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. mål

  mål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mål-et
  Svensk ordbok
 5. rulla

  1rull`a verb ~de ~t ORDLED: rull-ar SUBST.: rullande (till 1--3 och 5), rullning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 6. spela

  1spe`la verb ~de äv. spelte, ~t äv. spelt, pres. ~r ORDLED: spel-ar SUBST.: spelande (till 1,2,4--8), spelning (till 1,2,4 och 7); spel (till 1,2,4--8)
  Svensk ordbok
 7. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 8. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 9. liv

  liv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: liv-et
  Svensk ordbok
 10. sticka

  2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker ORDLED: stick-er SUBST.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
  Svensk ordbok